Cơ bản về trượt băng: Các động tác xoay tại chỗ

Trong trượt băng, Spin là các động tác xoay tại chỗ có tính điểm (element) (gif từ X Monster)

* Spin: Xoay tại chỗ 

Có ba tư thế xoay tại chỗ cơ bản (basic spin), mỗi tư thế xoay tại chỗ có vô số động tác xoay biến thể (variation) đi kèm. Vận động viên tùy chọn động tác xoay biến thể phù hợp với kỹ năng và độ dẻo của cơ thể.

1) Camel spin: Động tác xoay tại chỗ mà chân tự do vuông góc chân trụ 

Spin1

2) Sit spin: Xoay tại chỗ ở tư thế ngồi 

Spin2

3) Upright spin: Xoay tại chỗ ở tư thế đứng 

Spin4.jpg

* Combo spin: Động tác xoay tại chỗ kết hợp (ví dụ xoay ngồi rồi chuyển lên xoay đứng) 

Ngoài ra, có một số động tác xoay tại chỗ tự do không thuộc các tư thế cơ bản, các động tác này vẫn được tính khi kết hợp cùng các động tác xoay tại chỗ cơ bản khác.

Spin4

Người dựng slide: nuitsuki @YHVN
TRÍCH DẪN NHỚ ĐỀ NGUỒN!