Giới thiệu về trượt băng

Nguồn ảnh: https://m.weibo.cn/status/FaJmokLnX

TỔNG HỢP CÁC BÀI VIẾT CƠ BẢN VỀ TRƯỢT BĂNG

Trượt băng về cơ bản là gì: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/co-ban-ve-truot-bang-figure-skating-la-gi/

Lược sử môn trượt băng: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/co-ban-ve-truot-bang-so-qua-ve-thi-dau-va-trinh-dien-tren-bang/

Cơ cấu các giải đấu trong môn trượt băng: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/co-ban-ve-truot-bang-cac-giai-dau/

Về các hạng mục thi đấu của môn trượt băng: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/co-ban-ve-truot-bang-the-nao-la-trinh-dien-dep/

Về việc mua vé xem trượt băng: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2019/04/17/muon-xem-thi-dau-truot-bang-o-cac-giai-hang-a-thi-lam-the-nao/

Sơ lược về bảng điểm thi đấu: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/27/co-ban-ve-truot-bang-so-luoc-ve-bang-diem/

Các từ và cụm từ riêng của môn trượt băng: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/co-ban-ve-truot-bang-cac-tu-va-cum-tu-pho-bien/

Phân biệt các cú nhảy cơ bản (jump) trong trượt băng: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/co-ban-ve-truot-bang-6-ky-thuat-nhay/

Các động tác xoay tại chỗ cơ bản (spin) trong trượt băng: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/07/05/co-ban-ve-truot-bang-cac-dong-tac-xoay-tai-cho/

Các động tác trượt băng tự do (free skating movements): https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/co-ban-ve-truot-bang-cac-dong-tac-ket-noi/

Các động tác đổi hướng trên một chân (turn): https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/27/co-ban-ve-truot-bang-doi-huong-tren-01-chan/

Những điều đặc biệt chỉ có ở các vận động viên trượt băng: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/co-ban-ve-truot-bang-nhung-dieu-ly-thu-ve-van-dong-vien-truot-bang/

Sơ lược về việc chấm điểm cho các cú nhảy: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/co-ban-ve-truot-bang-so-luoc-ve-cham-diem-cac-cu-nhay/

(Sẽ còn cập nhật)