Yuzuru A->Z

Nguồn ảnh https://twitter.com/animolutzes/status/1011560474184376320

1) Bài giới thiệu chung: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/04/gioi-thieu/

2) Tên của Yuzuru có nghĩa gì: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/ten-cua-yuzuru-co-y-nghia-gi/

3) Một số điều thú vị về Yuzuru (sở thích, chuyện hồi nhỏ, thói quen…): https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/nhung-chuyen-nho-thu-vi-ve-yuzuru/

4) Về gấu Pooh mà Yuzuru hay mang theo:
https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/bai-dich-ve-gau-pooh-ma-yuzuru-yeu-quy/

5) Trước năm 2014, trước khi là nhà vô địch Olympic, Yuzuru đã trải qua những gì: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/lich-su-ve-yuzuru-truoc-nam-2014/

6) Yuzuru là người vô cùng hiếu thắng: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/lich-su-ve-yuzuru-su-hieu-thang-co-mot-khong-hai/

7) Lược sử chấn thương của Yuzuru: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/so-luoc-ve-yuzuru-lich-su-chan-thuong/

8) Yuzuru là một người kỹ tính: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/so-luoc-ve-yuzuru-mot-con-nguoi-ky-tinh/

9) Về đội hỗ trợ Yuzuru: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/bai-dich-doi-ho-tro-yuzuru/

10) Về các thói quen khi thi đấu của Yuzuru: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/27/dich-cac-nghi-thuc-truoc-khi-truot-bang-cua-yuzuru/

11) Về gia đình của Yuzuru: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/28/dich-ve-gia-dinh-cua-yuzuru-va-cach-ho-nuoi-day-cau/

12) Yuzuru yêu tai nghe cỡ nào: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/30/dich-yuzuru-thich-tai-nghe-co-nao/

(Sẽ còn cập nhật)