Video thi đấu và trình diễn

1) Thành tích thi đấu từ năm 2008 cho tới hiện nay:

Yuzu medal.pngNguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hanyu_Yuzuru

2) Playlist tổng hợp video của Yuzuru trên Youtube từ năm 2004: https://www.youtube.com/watch?v=iMF04B_54nQ&list=PLMXZxJKAy8Fopn-b7ShYD3Pn81JOKuqBR

3) Playlist tổng hợp video do fan ghi hình (fancam) Yuzuru lúc thi đấu và tập luyện: https://www.youtube.com/watch?v=_Cw8PDW19SY&list=PLVi2qD9fkZn2MHsC_x-xQtoHUO10f4-hk

4) Một số bài thi đấu đáng xem theo từng mùa giải của Yuzuru:

  • Hồi 15 tuổi

Bài thi ngắn tại giải Vô địch Thiếu niên Thế giới năm 2010
Bài thi tự do tại giải Vô địch Thiếu niên Thế giới năm 2010
  • Hồi 16 tuổi
Bài thi ngắn tại giải 4CC 2011
Bài thi tự do tại giải 4CC 2011
  • Hồi 17 tuổi
Bài thi ngắn tại giải Vô địch Thế giới 2012
Bài thi tự do tại giải Vô địch Thế giới 2012
  • Hồi 18 tuổi
Bài thi ngắn tại Skate America 2012
Bài thi tự do tại GPF 2012
  • Hồi 19 tuổi
Bài thi ngắn tại Olympic Sochi
Bài thi tự do tại giải Vô địch Thế giới 2014
  • Hồi 20 tuổi
Bài thi ngắn tại giải Vô địch Nhật Bản 2014
Bài thi tự do tại giải GPF 2015
  • Hồi 21 tuổi
Bài thi ngắn tại giải GPF 2015
Bài thi tự do tại giải NHK 2015
  • Hồi 22 tuổi
Bài thi ngắn tại giải GPF 2016
Bài thi tự do tại giải Vô địch Thế giới 2017
  • Tại Olympic 2018
Bài thi ngắn tại Olympic 2018
Bài thi tự do tại Olympic 2018
  • Hồi 23 tuổi
Bài thi ngắn tại giải GP Cup of Russia tháng 11 năm 2018
Bài thi tự do tại giải Vô địch Thế giới 2019

5) Tổng hợp một số bài trình diễn đáng nhớ của Yuzuru tại gala

Notte Stellata (Thiên Nga Trắng)
Hana wa saku (Hoa rồi sẽ nở)
Change
Hana ni nare (Trở thành bông hoa)
Hello I love you
Story
Final time traveler
Requiem of Heaven and Earth
Somebody to love
Ienai yo
Romeo and Juliet 1.0
White Legend
Haru yo koi (Mùa xuân tới)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.